Namų kvapas (parfumas) - Mosto Supremo, 50ml

19,99 €

Namų kvapas (parfumas) stikliniame buteliuke su drugelio formos beržiniu rankų darbo difuzoriumi.

Mosto Supremo

Gundantis ir visus pojūčius sujaukiantis kvapas. Jam neįmanoma atsispirti dėl intensyvių vynuogių, braškių natų ir dėl subtilaus vanilės dvelksmo.

Viršutinės natos: laimas, bergamotas, braškinės vynuogės.
Vidurinės natos: abrikosas, obuolys, jazminas, cassis, spanguolės.
Bazė: vanilės natos.


Talpa - 50ml.
Kilmės šalis - Italija

  • N05

Kvapų difuzorius interjerui su natūraliu beržiniu drugeliu, sukuriantis ilgalaikį, prabangų kvapą. Drugelis palaipsniui absorbuoja esenciją, esančią talpoje. Norint paspartint kvapo plitimą patalpoje - sušlapinkite drugelį su pipete.

Įspėjimas: Pavojaus požymiai: H319: Sunkus akių dirginimas; H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją; H412: Kenksmingas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikius padarinius. Atsargumo frazės: P101: Jei reikia medicininės pagalbos, su savimi turėkite produktą arba jo etiketę; P102: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; P103: Perskaitykite instrukciją prieš vartojimą; P273: Neišpilkite į aplinką.; P302+P352: Patekus ant odos: Kruopščiai nuskalaukite su vandeniu/..; P305+P351+P338: Atsitiktinai patekus į akis: kruopščiai praplauti. Išsiimkite bet kokius kontaktinius lęšius, toliau plaukite akis; P333+P313: Jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: Kreipkitės į gydytoją; P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją; P501: Turinį/ talpyklą išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo įstatymų.

N05

Specifinė nuoroda