Namų kvapas (parfumas) - Cotone e Vaniglia, 200ml

49,99 €
Namų kvapas (parfumas)  stikliniame buteliuke su rankų darbo beržiniu rožės žiedo formos difuzoriumi.

Cotone e Vaniglia

Kvapas, kuris glosto sielą ir kūną, padovanoja lengvumo ir gaivos jausmą, kai medvilnės natos, bergamotės ir pakalnučių aromatas susijungia su saldžiuoju migdolu ir baltuoju muskusu, primenant ką tik pasibaigusios vasaros audros kvapą.

Talpa - 200ml.
Kilmės šalis - Italija.
  • H31

Kvapų difuzorius interjerui su natūralia beržine rože, sukuriantis ilgalaikį, prabangų kvapą. Rožė palaipsniui absorbuoja esenciją, esančią talpoje. Norint paspartint kvapo plitimą patalpoje - sušlapinkite rožę su pipete.

 

 

Įspėjimas: Pavojaus požymiai: H319: Sunkus akių dirginimas; H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją; H412: Kenksmingas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikius padarinius. Atsargumo frazės: P101: Jei reikia medicininės pagalbos, su savimi turėkite produktą arba jo etiketę; P102: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; P103: Perskaitykite instrukciją prieš vartojimą; P273: Neišpilkite į aplinką.; P302+P352: Patekus ant odos: Kruopščiai nuskalaukite su vandeniu/..; P305+P351+P338: Atsitiktinai patekus į akis: kruopščiai praplauti. Išsiimkite bet kokius kontaktinius lęšius, toliau plaukite akis; P333+P313: Jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: Kreipkitės į gydytoją; P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją; P501: Turinį/ talpyklą išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo įstatymų.

H31

Specifinė nuoroda